O nás

Komunitní škola je určena pro rodiny, jež by svým dětem rády umožnily komunitní vzdělávání i ve vyšších ročnících základní školy.

Komunitní škola

Poskytuje komplexní nabídku vzdělávání projektového typu, volí zážitkový způsob vzdělávání. Prostřednictvím práce více dospělých v menší skupině dětí cílí na naplňování individuálních potřeb a vytváření přirozeného harmonického prostředí.

Umění učit se

Objevováním své jedinečnosti.

 

Smysluplné vzdělávání je zcela závislé na rozvoji vzájemných vztahů založených na důvěře, trpělivosti a laskavosti: „Děti se nezajímají o to, kolik toho víš, pokud necítí, že se o ně zajímáš.“ Naše zkušenosti potvrzují, že podpora vnitřní motivace dává vzniknout nadšení, které je zdrojem k dalšímu hlubšímu prozkoumávání a objevování…

Petra Vemolová
Zakladatelka školy

Petra Vemolová

Naše vize

Kdo jsme

Tvoříme přirozené prostředí vhodné k sebeobjevování a seberozvoji i příležitosti pro „přechodové osobní rituály“.

Vizí Dětí Berounky je dlouhodobé vytváření společného prostoru, ve kterém mají děti k dispozici bohatou nabídku podnětů, jejichž prostřednictvím jsou schopné snadněji prozkoumávat a objevovat, kým jsou, a jaký vztah k vnějšímu světu díky tomu mohou lépe tvořit.

Dítě kolem věku 10ti let vstupuje do nového náročného období a přirozeně hledá své uplatnění ve světě. My bychom rádi v tomto procesu poskytli rozmanitou škálu impulzů. Náplň dílen se v prvním roce školy orientuje především na děti v přechodovém věku mezi I. a II. stupněm – tj. na děti ve věku 4., 5., 6. třídy. V průběhu času rozšíří škola svůj program pro děti na celém II. stupni základní školy.

Vize školy je založena na sdílení přátelského prostředí, v němž:

  • spolupracujeme na odborných tématech, ve kterých hlouběji bádáme
  • pohybujeme se uvnitř i venku dle chuti i počasí
  • jsme podporováni v samostatné práci na vybraných projektech, jejich výstupy obohacujeme i ostatní
  • učíme se zodpovědnosti za vlastní pokroky
  • diskutujeme o aktuálních společenských tématech, učíme se kriticky myslet, hledat řešení…

 

Komunita

Pospolitost, přátelství, oslavy, sdílení hodnot.

Komunikace

Kruhy a dohody mezi všemi stranami.

Radost

Prostředí tvoření, harmonie a přirozeného zdroje radosti.

Naši lidé

K zažehnutí jiskry může inspirovat ten, co sám již hoří…

matematika/sbor/univerzální vědy

Ing. Petra Vemolová

Vystudovaný ekonom s praxí projektového pracovníka. Velké množství sebevzdělávacích programů, významným např. trénink cranio-sakrální biodynamiky. Účastnila se projektů alternativních škol, získala zkušenosti tvorby projektového vzdělávání a učitele matematiky.

biologie/chemie/léčitelství/čeština

PharmDr. Dagmar Váňová

Vystudovala Farmaceutickou fakultu University Karlovy v roce 1987. Diplomovou práci obhájila na katedře Botaniky u Prof. Luďka Jahodáře. Doktorát z Klinické farmacie získala v roce 1989.

Anglický jazyk

Jeff Sable

Učitel angličtiny, původně pocházející ze Spojených států, nyní žijící v České republice se svojí ženou a dcerou. Vzděláním v oborech Interaktivní design a umění, certifikovaný učitel angličtiny CELTA (Certification for English Language Instruction). Certifikovaný učitel jantra jógy. Má vášeň v oblasti sociálně-emočního vzdělávání dětí i dospělých, je facilitátorem a učitelem tzv. SEE Learning (Social, Emotional and Ethical Intelligence – úroveň 1 a K-12), zajímá se o rozvoj dovedností osobní odolnosti a sebe-regulace.

hudba

Michal Turek

Studoval na hudební konzervatoři, profesionální hudebník hrající na violoncello, kytaru, klavír… Ovládá dobře i moderní technologie využívané v dnešní hudební tvorbě. Má mnohaletou zkušenost s výukou hudby i s průvodcováním dětí v lesní škole.

výtvarná dílna/arteterapie

Mgr. Daniela Kořínková

Vzděláním speciální pedagog a školní psycholog. Studuje arteterapii v ateliéru M.Huptycha, dříve prošla mnoho výcviků například supervize, koučování, přístup orientovaný na člověka a jeho potřeby, individuální přístup…

historie/geografie/fyzika

Ing. David Šabacký

Má zkušenost s výukou historie a geografie v alternativní škole v minulém roce, rád pracuje s dětmi, velmi si činnost oblíbil. V rámci výuky vytváří projekty, ve kterých jsme díky společné diskusi lépe schopní definovat fakta, následně je zhodnotit a presentovat mezi s sebou.

David Šabacký
páteční projektové dílny/ateliér hudby a pohybu

Zuza Hašlarová Pipková

Průvodkyně a lektorka dětí i dospělých v oblasti hudby a pohybu. Má zkušenosti s provozováním klubu žonglérů v DDM na Praze 3, působila jako trenérka dětí v Taiji Akademii, účastnila se tanečně divadelních projektů. Je tvůrkyní a průvodkyní tanečních setkání Tanec ve tmě, zabývá se dále „dýdžejingem“. Aktivně spolutvoří různé umělecké projekty (elektroduo Vimazu Soundsystem, organický sbor HravéHlasy), je průvodkyní obřadů.

španělština/páteční projektové dílny/ateliér hudby a divadla

Victoria Sanchez

Učitelka španělštiny se sedmiletou praxí v různých zemích a rozmanitých kulturách. Jak Victoria sama říká: „Další jazyk otevírá nový svět a příležitost poznat odlišnou kulturu v celé své nezměrnosti.“ Její výuka je založena na emoční pedagogice, staví na budování vztahů a respektu mezi sebou navzájem. V hodinách je vytvářen prostor důvěry v souladu s očekáváním a charakterem studentů. Proces učení je budován citlivým způsobem a obsahuje potřebnou flexibilitu.

people, friends, together-4050698.jpg
páteční projektové dílny

Mnoho dalších

V pátek škola organizuje projektové dílny na rozmanitá témata pod vedením širokého spektra lektorů a průvodců. Aktuálně jsou v komunitě připraveni lektoři na divadlo, tanec, pracovní dílny, výpravy, masáže atd.

Mám zájem

Nechte nám tu svůj e-mail a budeme vám posílat aktuality týkající se příprav školy, akcí a dalšího programu školy Děti Berounky.