Děti Berounky

Vytváříme společný prostor, ve kterém mají děti k dispozici bohatou nabídku podnětů, díky nimž mohou vlastním tempem prozkoumávat a objevovat, kým jsou, a nalézat své místo ve světě.

Komunitní škola

Proč si vybrat nás?

Dle životních zkušeností, ale i posledních vědeckých výzkumů, je prostředí, ve kterém mladý člověk tráví svůj čas, klíčové pro objevování toho, kým je. Díky inspirativním setkáním snáze pocítí zažehnutí svého vlastního potenciálu.

Škola sdružuje zajímavé portfolio průvodců a lektorů, jejichž vzájemná spolupráce a interakce se studenty může dát vzniknout mnoha novým podnětům. Současně však škola vytváří bezpečné prostředí vhodné pro hlubší bádání i studium, navíc poskytuje individuální přístup vzhledem k unikátnosti každého jedince.

Přátelské prostředí

Prostřednictvím blízkých vztahů a díky podpoře přátelství v rámci prostředí komunity se vlastní rozvoj a růst jedince může stát přirozenou potřebou, který je naplňující a smysluplný i v rámci většího funkčního celku

Komplexní výuka i nabídka kroužků

Program komunitního vzdělávání je rozdělen na dopolední školní dílny a odpolední zájmové kroužky, jež jsou plné kreativní inspirace.

Prostor pro "domškoláky"

Rozšíření možností rodinám, jejichž děti jsou na domácím vzdělávání a mohou snadno své aktivity doplnit např. o odborné předměty nebo kreativní kroužky.

Teoretický výklad je doplněn zážitkovým způsobem, popřípadě je dětem ponechána volná kapacita či ve formě hry uvnitř či venku za účelem snazšího strávení získaných poznatků. Děti jsou podporovány v samostatné práci a volbě vlastních témat pro studium, k dispozici mají individuální konzultace a podporu odborných garantů.

Od úterý do čtvrtku probíhají kontinuální školní dílny a kroužky dle pevného rozvrhu, v pátek škola organizuje projektové dílny na rozmanitá témata.

Podívejte se na více informací o výuce a kroužcích.

Každý den v týdnu je zajištěn jiným odborným garantem odpovědným za danou specializaci. Propojování celého konceptu, udržování směřování školy a dohled na celkovou atmosférou zajišťuje zakladatelka školy, kterou by se dalo možná nazvat také „třídním učitelem“.

Vyberte si jak potřebujete

Dopolední výuka nebo jen odpolední kroužky?

Mám zájem

Nechte nám tu svůj e-mail a budeme vám posílat aktuality týkající se příprav školy, akcí a dalšího programu školy Děti Berounky.