Cena a ČKD

Ceník školného, dílen a kroužků, Často kladené dotazy

Školné

Rozvrh možno sestavit volně a svobodně, nejlépe dle individuální domluvy mezi žákem, rodiči a školou.

Odtud také vyplývá individuální stanovení ceny školného, které se řídí principy uvedenými níže.

Kapacita účasti na konkrétním školním dni či kroužku je omezena, studenti podporující školu ŠKOLNÝM KOMPLET mají přednost.

Škola 1 den v týdnu

2.000 Kč

/měsíc
Školné KOMPLET

8.000 Kč

/měsíc
Kroužek 1 den v týdnu

1.000 Kč

/měsíc
Nějaké otázky?

Č.K.D.

aneb Často Kladené Dotazy

Formálně jsou žáci komunitní školy (tj. návštěvníci dopoledních dílen) přihlášeni na individuálním vzdělávání v rámci školy, která je oficiálně registrována v rejstříku škol. Zde probíhá formální přezkoušení dle zákona. Jakým způsobem je organizován proces přezkoušení je plně v dikci této rejstříkové školy, která stanoví svá pravidla a postupy v souladu s aktuálním zákonem. U studentů komunitní školy zařazených do programu Školné KOMPLET provádíme individuální plánování ohledně přípravy na formální přezkoušení. V případě domluvy je komunitní škola připravena koordinovat také proces přezkoušení, nejlépe pro skupinu studentů, kteří spadají pod jednu koordinátorku přezkoušení.

Každý den v týdnu je zajištěn jiným odborným garantem odpovědným za danou specializaci. Propojování celého konceptu, udržování směřování školy a dohled na celkovou atmosférou zajišťuje zakladatelka školy, kterou by se  dalo možná nazvat také „třídním učitelem“.

Výuka je organizována kombinací metod a také v souladu s momentální kapacitou studentů. Tzn. Např. že teoretický výklad je doplněn zážitkovým způsobem, popřípadě dětem ponechána volná kapacita či ve formě hry uvnitř či venku za účelem snazšího strávení získaných poznatků. Děti jsou podporovány v samostatné práci a volbě vlastních témat pro studium. Jsou vedeny ke zpracování výstupu svého bádání díky podpoře a přítomnosti odborného garanta a je velmi vítáno, pokud jsou své poznatky ochotni předat ostatním studentům, ale i průvodcům.

Škola má za cíl inspirovat a pomoci budovat vztah k oboru. Odpovědnost za hlubší poznávací proces je sice podporována, nicméně je v kompetenci studenta.

Dítě potřebuje vidět, že probíraná témata mají nějaký smysl. V případě matematiky může být např. účelem společné výuky detailní ukázka a rozebrání nějaké situace z běžného života, kterou je vhodné pečlivě propočítat a nenechat se tudíž oklamat či ošidit. Tedy smyslem výuky by měly být prožitky, které zvědomují, že matematika nás všude obklopuje a že je opravdu potřeba. Ale to jak do hloubky bude student chtít prozkoumávat její podstatu a zejména rychlost a intenzitu tohoto průzkumu již můžeme ponechat na každém studentovi. Každý žák je na jiné úrovni a má jiné „brány vnímání“. Pro respektování této skutečnosti je výuka obohacena o individuální konzultace za účelem osvětlení nějaké konkrétní překážky, kterou právě student zdolává. Po jejím zvládnutí již může pokračovat svým tempem ve vlastním studiu a samostudiu, ve kterém je plně podporován i „viděn“. Děti s námi potřebují sdílet také své malé úspěchy😊

Program pátečních dílen je zcela otevřen rozmanitým možnostem. V místní komunitě známe bohatou škálu inspirativních lidí a rádi bychom zprostředkovali setkání s nimi a dětmi komunitní školy. Rádi bychom provozovali např. divadelní dílnu v nějakém pravidelném intervalu (dle skutečného zájmu dětí), pracovní činnosti (budujeme spolu prostor školy a zvelebujeme ho) či jakékoli další zážitkové aktivity (vítáme i podněty od rodičů nebo dětí). Budeme moci pozvat specialisty na společné besedy nebo naopak uspořádáme zážitkovou výpravu do terénu či do kulturně-technického světa. Podaří-li se vytvořit dobrý finanční fond ze školného, můžeme vytvářet vysoce kvalitní páteční prožitkové dílny.

Páteční program bude vždy stanoven s předstihem na následující měsíc a rodiny o něm budou včas informovány, aby mohli případně rezervovat místo v dílně (neplatí pro děti zařazené v programu Školné KOMPLET).

V rámci domluvy mezi rodinami můžeme vytvořit jakýkoli funkční systém. Na počátku navrhujeme, že děti si nosí vlastní svačiny a obědy můžeme hromadně objednávat dle skutečného zájmu. Např. Obědy od Edy stojí 65Kč a jsou ve vysoké kvalitě. Časem můžeme i najmout vlastní kuchařku nebo se podílet na dodávce obědů komunitním způsobem. Vše je možné a podléhá společné dohodě.

Mám zájem

Nechte nám tu svůj e-mail a budeme vám posílat aktuality týkající se příprav školy, akcí a dalšího programu školy Děti Berounky.